Du är här: /

TDA-E16

Test- och demonstrationsarena E16

TDA-E16 är en europeisk resurs för test och utveckling av produkter och tjänster som utvecklar transportsystemet. Detta med avseende på miljön och användarens upplevelse av kvalitet, effektivitet och säkerhet.

TDA-E16 erbjuder både fysiska testplatser och expertstöd i samband med tester vid väg. Här kan du testa dina ITS-lösningar både längs väg och för parkering. 

TDA-E16_logo_liten.jpg

Testarena skapas på flera platser längs transportkorridoren Gävle - Bergen (E16). I de första stegen sker etableringen i Dalarna för att senare utvecklas på fler ställen. Vi ser även fram emot att utöka arenan till flera platser i Norge. 

I sin helhet är arenan en utmärkt resurs för att göra stora systemtester för såväl turistindustin som transport/logistik branschen. Läs mer på länkarna i högerkanten!