Du är här: /

ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete, bestående av organisationer med regional närvaro och med verksamhet inom ITS -området *).

Vi arbetar för att ITS -klustret utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant.
ITSdalarnas verksamhet bygger på samarbete och förtroende mellan de ingående medlemsföretagen/organisationerna. Vi verkar som ett kontakt- och samarbetsorgan mellan organisationer verksamma inom kunskapsområdet ITS.

Den andra huvuduppgiften vi har är att bygga och etablera en test- och demonstrationsarena, TDA-E16, i Dalarna.
Huvudelen av verksamheten bedrivs inom det av föreningen helägda bolaget ITSdalarna utvecklings AB

*) ITS = intelligenta transportsystem och tjänster