Föreningen ITSdalarna

Föreningens historik

Måndagen den 26 januari 2004 hölls det konstituerande mötet i Borlänge för föreningen ITSdalarna. 26 medlemsföretag/organisationer var med från start.

Initiativtagare till ITSdalarna var Stiftelsen Teknikdalen. Stiftelsen hade då sedan 1998 drivit flera ITS-projekt, varav det nationella ISA-projektets (Intelligent Speed Adaptation) Borlängedel på 18 Mkr var det främsta med flera samverkande konsultföretag inkopplade. Projekten VITSA och FOKAT var andra omfattande samarbetsprojekt som Stiftelsen drev.

De goda erfarenheterna av företagssamverkan inom ITS  -  intelligenta transportsystem och tjänster -  och den stora koncentrationen av kunskap och kompetens inom ITS-området som finns i Dalarna utgjorde grunden för bildandet av föreningen ITSdalarna. Dess ordförande blev Håkan Bergeå, som varit projektledare för flera av Stiftelsen Teknikdalens ITS-projekt.

Föreningen är en ideell förening som skall verka som ett regionalt nätverk organiserat av regionala aktörer med verksamhet inom ITS -området. Föreningen skall utgöra en regional mötesplats för informationsutbyte, skall stimulera till nya kontakter mellan medlemsorganisationerna, höja kompetensen och skapa kompetenssynergier som kan leda till utveckling av organisationernas verksamheter och till ökad ”regional” export av ITS-relaterade produkter och tjänster. För detta ändamål har föreningen etablerat ett helägt, icke vinstdrivande servicebolag.