2017-02-23

Högskolan 40 år två hedersdoktorer

För fyrtio år sedan, 1977, grundades Högskolan Dalarna. Jubileet kommer att firas under året med en rad olika evenemang. Den 1 februari innebar startskottet och dagen till ära hölls, i akademisk anda, tre föreläsningar i Högskolans bibliotek. Passande nog hade rektor Marita Hilliges dessutom ytterligare en glad dagsaktuell nyhet att berätta.

Tom_Ramstedt_1.JPG Tom Ramsted Foto Håkan Gelin

– Jag har i dag haft glädjen att fatta beslut om att utse Högskolan Dalarnas två första hedersdoktorer som kommer att få mottaga sin värdighet under högtidliga former den 17 mars, sade Marita Hilliges.

De två personer som blir hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna är Tom Ramstedt och Lena Willemark.

Tom Ramstedt har haft stor betydelse för forskningen vid Högskolan Dalarna genom att bidra till förutsättningar, utveckling och internationella samarbeten inom forskningsprofilen Mikrodataanalys och utgör därmed ett bra exempel på samskapande. Hans engagemang för miljömässigt hållbara transporter har inspirerat till flera forskningsprojekt, meddelade Marita Hilliges.

Den andra hedersdoktorn, Lena Willemark, är riksspelman och får sin utmärkelse för banbrytande och genreöverskridande musik och för att ständigt ha vidgat sitt uttryck men vägrar inordna sig i något speciellt fack. En förebild med sin självständighet och kommunikationsförmåga vilka är viktiga inslag i bildningsprocessen.

Klicka här för att läsa hela artikeln på Högskolan Dalarna

Text och bild: Henrik Sjögren

« Tillbaka