Föreningens styrelse

Kjell Friman, Borlänge Kommun, ordförande
Lena Nerhagen, VTI, styrelseledamot
Hans Pontusson, Region Dalarna, styrelseledamot
Siril Yella, Högskolan Dalarna, styrelseledamot
Per-Olof Svensk, Trafikverket, styrelseledamot
Henrik Boberg, Know IT AB, styrelseledamot 

Suppleanter:
Lars Robertsson, Borlänge Kommun
Linda M Wallin, Falu kommun