Bilder ITS Wold Congress 2012

ITS världskongress 2012 hölls i Wien i slutet av oktober. Annica Roos representerade ITSdalarna med egen session och föredrag på temat att skapa ett framgångsrikt ITS-kluster. Klicka på en bild för att öppna bildspelet.