2017-02-23

Årstämma den 30 mars Itsdalarna, Lars Nilsson Senior rådgivare vid Trogon Consulting AB delger sina framtidstankar om Trender, Trump och Telematik

Program för stämmodagen den 30 mars 2017
Galaxen, Konferens Borlänge

ITSdalarnas 10-årsjubileum

09.00 Registrering och Kaffe
09.30 Föreningsstämma ITSdalarna
11.00 Spännande framtidstankar om Trender, Trump och Telematik med Lars Nilsson (PH d. Lars Nilsson Senior rådgivare vid Trogon Consulting AB, f.d. Miljödirektör på Trafikverket, styrelseledamot ITSdalarna mm).
12.00 Lunch och avslut gemensamt program 
13.00 Bolagsstämma ITSdalarna utvecklings AB
13.30 Konstituerande styrelsemöten för de nya styrelserna

« Tillbaka