2018-02-21

Årstämma den 22 mars Itsdalarna

Program för stämmodagen den 22 mars 2018
Kansliet Dalarna Science Park konferensrummet Focus  Borlänge

ITSdalarnas 10-årsjubileum

Program för stämmodagen den 22 mars 2018

Kansliet Dalarna Science Park konferensrummet Focus  Borlänge
09.45 Registrering och Kaffe
10.00 Föreningsstämma ITSdalarna
11.00 Information om forsatt arbete med fossilfria transporter. Föredragshållare meddelas separat.

12.00 Lunch och avslut gemensamt program
13.00 Bolagsstämma ITSdalarna utvecklings AB
13.30 Konstituerande styrelsemöten för de nya styrelserna  


Handlingar vid stämman:
1. Dagordning föreningsstämma
2. Årsredovisning 2017föreningen ITSdalarna
3. Årsredovisning 2017 ITSdalarna utvecklings AB
4. Revisionsberättelse 2017 föreningen ITSdalarrna
5. Valberedningens förslag till styrelser
6. Verksamhetsplan 2018 föreningen ITSdalarna
7. Verksamhetsplan 2018 ITSdalarna utvecklings AB
8. Årsstämma ITSdalarna utvecklings AB

« Tillbaka