2019-02-26

Årsstämma den 29 mars 2019 ITSdalarna

Kallelse medlemmar.

Dagordning och kallelse har skickats via e-post till anmäld kontaktperson 25 februari 2019

Program för stämmodagen den 29 mars 2019
Kansliet Dalarna Science Park konferensrummet plan 2 Borlänge

Program för stämmodagen den 29 mars 2019

Kansliet Dalarna Science Park konferensrummet plan 2 Borlänge
09.45 Registrering och Kaffe
10.00 Föreningsstämma ITSdalarna
11.00 Information om Dalarnas Science Park.
12.00 Avslut gemensamt program

Handlingar vid stämman:
1. Dagordning föreningsstämma
2. Årsredovisning 2018 föreningen ITSdalarna
3. Årsredovisning 2018 ITSdalarna utvecklings AB
4. Revisionsberättelse 2018 föreningen ITSdalarrna
5. Valberedningens förslag till styrelser
6. Verksamhetsplan 2019 föreningen ITSdalarna
7. Verksamhetsplan 2019 ITSdalarna utvecklings AB
8. Årsstämma ITSdalarna utvecklings AB

« Tillbaka